GURASO ELKARTEAGURASO ELKARTEA / AMPA

GURASO ELKARTEA
Legalki osatua dago eta hauek dira gaur egungo partaideak.
Está legalmente constituida y sus miembros actuales son los siguientes:
LEHENDAKARIA/PRESIDENTA: Eva Cobos
LEHENDAKARI ORDEA/VICEPRESIDENTA:
IDAZKARIA/SECRETARIO: Alejandro De Diego
DIRUZAINA/TESORERO:
BOKALAK/VOCALES: 

HELBURUAK / OBJETIVOS
• Eskolako heziketa-jardueretan parte hartu
Colaborar en las actividades educativas del centro, como el día de Puertas Abiertas.
• Gurasoen parte hartzea bultzatu eskolaren kudeaketan Eskola Kontseiluaren bidez.
Promover la participación de los padres en la gestión del centro, a través del Consejo Escolar.
• Eskolaz kanpoko enkintzak antolatu eta Eskola Kirolaren antolaketan lagundu.
Organizar actividades extraescolares y colaborar en el Deporte Escolar.
• Eskolak berak antolatzen dituen ekintzetan laguntza pertsonala zein ekonomikoa eman (txangoak, ateak zabalik...)
Prestar ayuda económica para el desarrollo excursiones que organiza el Centro.
URTEKO KUOTA/CUOTA ANUAL: 15 € familiako

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK / ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Astelehena:  KARATE
Asteartea:    GIMNASIA RITMICA
Asteazkena: TXIKIRITMO
Osteguna:    KARATE
Ostirala:       ANTZERKIA

 Kontu hau erabili dezakezue gurekin harremantean jartzeko / Podéis poneros en contacto con nosotros a través de esta cuenta :
gurasoelkartea@sanandreseskola.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario